انشا درمورد دیدن شکارچی از دریچه چشم اهو – تحقیقستان

https://www.tahghighestan.ir/انشا-درمورد-دیدن-شکارچی-از-دریچه-چشم-اه/
۱۲ آذر ۱۳۹۶ - حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است.

انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - انشا باز

enshabaz.ir/انشا-مورد-دیدن-شکارچی-دریچه-چشم/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشاء با موضوع دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک ...

enshabaz.ir/tag/انشاء-با-موضوع-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چ/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا پایه هشتم دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک ...

enshabaz.ir/tag/انشا-پایه-هشتم-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چ/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشاء دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - انشا باز

enshabaz.ir/tag/انشاء-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم-یک-آهو/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشاء پایه هشتم درباره دیدن یک شکارچی از دریچه ...

enshabaz.ir/tag/انشاء-پایه-هشتم-درباره-دیدن-یک-شکارچی-ا/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - انشا باز

enshabaz.ir/tag/دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم-یک-آهو/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا با موضوع دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک ...

enshabaz.ir/tag/انشا-با-موضوع-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چش/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

انشا درمورد دیدن یک شکارچی از دریچه ی چشم یک اهو - پیندارا - ...

pindara.rozblog.com/post/7
۳ بهمن ۱۳۹۶ - انشا با موضوع دیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو :: نمونه ... enshay.blog.ir/post/انشا-با-موضوع-دیدن-یک-شکار-چی-از-دریچه-ی-چشم-یک-آهو موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل…,انشا درمورد ...

بایگانی‌ها انشا دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - انشا باز

enshabaz.ir/tag/انشا-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم-یک-آهو/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک اهو - ...

enshabaz.ir/category/انشا-پایه-هشتم/انشا-درباره-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها پایه هشتم صفحه42 دیدن یک شکارچی از دریچه چشم ...

enshabaz.ir/tag/پایه-هشتم-صفحه42-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه/
انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. پایه۸ درس۳ صفحه۴۲ ... آهو با دیدن شکارچی در جای خود می لرزد به این سو و آن سو می نگرد به فکر این است کجا رود همین چند لحظه پیش دوستش کنارش بود ولی حالا نیست این مرد با لباس عجیبش کیست، باید بروم. ... در یک لحظه آهو فرار می کند و شکارچی نمی تواند به هدف شوم خود دست بیابد.

بایگانی‌ها انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - ...

enshabaz.ir/tag/انشا-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا پایه هشتم در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه ...

enshabaz.ir/tag/انشا-پایه-هشتم-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشاء درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - ...

enshabaz.ir/tag/انشاء-درباره-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چش/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا جالب در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک ...

enshabaz.ir/tag/انشا-جالب-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچ/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

زیبا و جالب ترین انشا باموضوع دیدن یک شکارچی از چشم یک ...

ensharaygan.blog.ir/.../زیبا-و-جالب-ترین-انشا-باموضوع-دیدن-یک-شکارچی-از-چشم-ی...
موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل جنگل رافراگرفته بودوسایه ی درختان راه جلورویم رااحاطه کرده بود،همین باعث شده بودباکوچک ترین صدایی به لرزه دربیایم که مبادادوباره همان خاطره ی .

انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - نیومیهن

www.newmihan.ir/tag/انشا-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم-یک-آهو
اگر یک پرنده بودم،بال هایم را به نرمی می گشودم وبا اعماق وجود پر می زدم و پر می زدم و به ..... وقتی از یک شکارچی پرسیدند چرا از بین این همه آهو که نشانه گرفتی یک تیر به هدف ... با دیدن چشمان ملتمسانه ی آهوان به یاد ضامن آهویی افتادم که ضمانت این حیوان. انشادرباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم اهو صفحه ... - دانلود فارسی 103.

مدرسه - انشای کلاس هشتم در باره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم ...

golkana23.blogfa.com/post/17
انشای کلاس هشتم در باره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. به نام خدا. دارم راه می روم در کوه و صحرا در آن جا یک بوته میبینم باگام هایی آرام به سمتش می روم بعد از بازرسی کامل شروع به خوردن میکنم ، صدای پایی را. میشنوم که آرام آرام به من نزدیک می شود کمی می ترسم و بعد به روبه رو خیره می شوم با دیدن کسی که روبه رویم است قدمی به عقب ...
وارد نشده: شیواترین

بایگانی‌ها انشا خنده دار در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم ...

enshabaz.ir/tag/انشا-خنده-دار-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - ...

enshabaz.ir/tag/انشا-درباره-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

کتاب مهارت های نوشتاری پایه هشتم در مورد دیدن یک شکارچی از ...

enshabaz.ir/tag/کتاب-مهارت-های-نوشتاری-پایه-هشتم-در-مور/
انشا با موضوع آنچه در مسیر خانه تا مدرسه می بینید. مقدمه: زندگی ... از دریچه چشم یک آهو. پایه۸ درس۳ صفحه۴۲ دیدن یک شکارچیاز دریچه چشم یک آهو ... آهو با دیدن شکارچی در جای خود می لرزد به این سو و آن سو می نگرد به فکر این است کجا رود همین چند لحظه پیش دوستش کنارش بود ولی حالا نیست این مرد با لباس عجیبش کیست، باید بروم.

بایگانی‌ها انشاپایه هشتم با موضوع دیدن یک شکارچی از دریچه ...

enshabaz.ir/tag/انشاپایه-هشتم-با-موضوع-دیدن-یک-شکارچی-ا/
انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. پایه۸ درس۳ صفحه۴۲ ... آهو با دیدن شکارچی در جای خود می لرزد به این سو و آن سو می نگرد به فکر این است کجا رود همین چند لحظه پیش دوستش کنارش بود ولی حالا نیست این مرد با لباس عجیبش کیست، باید بروم. ... در یک لحظه آهو فرار می کند و شکارچی نمی تواند به هدف شوم خود دست بیابد.

بایگانی‌ها انشا مهارت های نوشتاری پایه هشتم با موضوع دیدن ...

enshabaz.ir/tag/انشا-مهارت-های-نوشتاری-پایه-هشتم-با-موض/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

متن با موضوع دیدن یک شکارچی از چشم یک آهو :: انشا رایگان

ensharaygan.blog.ir/.../متن%20با%20موضوع%20دیدن%20یک%20شکارچی%20از%20...
موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل جنگل رافراگرفته بودوسایه ی درختان راه جلورویم رااحاطه کرده بود،همین باعث شده بودباکوچک ترین صدایی به لرزه دربیایم که مبادادوباره همان خاطره ی .

انشاء در مورد دیدن یک شکارچی ازدریچه ی چشم یک آهو :: انشا ...

ensharaygan.blog.ir/.../انشاء%20در%20مورد%20دیدن%20یک%20شکارچی%20ازدریچه...
موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل جنگل رافراگرفته بودوسایه ی درختان راه جلورویم رااحاطه کرده بود،همین باعث شده بودباکوچک ترین صدایی به لرزه دربیایم که مبادادوباره همان خاطره ی .

انشا درمورد دیدن شکارچی از چشم اهو – تحقیقستان

https://www.tahghighestan.ir/انشا-درمورد-دیدن-شکارچی-از-چشم-اهو/
۱۲ آذر ۱۳۹۶ - چشمانم را که میگشایم مرگ را بر دیدگانم می بینم هر روز مرگ را در آغوش میگیرم. انسان هایی که تنها خودشان را می بینند . آری؛از اینکه هر روز مرگ را در آغوش میگیرم.
وارد نشده: شیواترین

دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو- نیومیهن

www.newmihan.ir/دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم-یک-آهو.html
۳ آذر ۱۳۹۵ - Translate this page. موضوع انشاءدیدن یک شکارچی از دریچه چشم آهو شکارچی از دریچه چشم آهو انشا دربارهدیدن یک شکارچی از دریچه چشم اهو سال هشتم صفحه 42 حالت…,انشا دیدن یک شکارچی . ... Search Results با عرض پوزش مطلبی با این محتوا یافت نشد انشا درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم اهو صفحه سال هشتم 42 .

انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم آهو - سایت درسی

g36.ir/tag/انشا-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چشم-آهو
موضوع انشاءدیدن یک شکارچی از دریچه چشم آهو شکارچی از دریچه چشم آهو انشا درباره دیدن یک شکارچی از دریچه چشم اهو سال هشتم صفحه 42 ارسالی…,انشا در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم آهو,سایت درسی.
وارد نشده: شیواترین

انشا با موضوع درباره در مورد دیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم ...

enshay.blog.ir/.../انشا%20با%20موضوع%20درباره%20در%20مورد%20دیدن%20یک%2...
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انشا با موضوع درباره در مورد دیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو» ثبت شده است - زنگ انشاء، نوشتن انشا، انشای آماده، موضوع انشا، نمونه انشا.

بایگانی‌ها انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک ...

enshabaz.ir/tag/انشاجدید-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچ/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشاء در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو - ...

enshabaz.ir/tag/انشاء-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچه-چش/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

بایگانی‌ها انشا جدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک ...

enshabaz.ir/tag/انشا-جدید-در-مورد-دیدن-یک-شکارچی-از-دریچ/
انشاجدید در مورد دیدن یک شکارچی از دریچه چشم یک آهو. مقدمه:حیوانات همواره با ارزش هستند و باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشید و قصد شکار و آزار آن ها را نداشته باشیم. یکی از حیوانات مقبول پسند همه آهو است. تنه: آهو یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است. حیوانی که حتی امام رضا(ع)ضامن او بوده است. این حیوان زیبا همواره به دلیل نافه خوش ...

مطلب در مورد دیدن یک شکارچی از چشم یک آهو :: انشا رایگان

ensharaygan.blog.ir/.../مطلب%20در%20مورد%20دیدن%20یک%20شکارچی%20از%20چ...
موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل جنگل رافراگرفته بودوسایه ی درختان راه جلورویم رااحاطه کرده بود،همین باعث شده بودباکوچک ترین صدایی به لرزه دربیایم که مبادادوباره همان خاطره ی .

مطلب در مورد دیدن یک شکارچی ازدریچه ی چشم یک آهو :: انشا ...

ensharaygan.blog.ir/.../مطلب%20در%20مورد%20دیدن%20یک%20شکارچی%20ازدریچه...
موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل جنگل رافراگرفته بودوسایه ی درختان راه جلورویم رااحاطه کرده بود،همین باعث شده بودباکوچک ترین صدایی به لرزه دربیایم که مبادادوباره همان خاطره ی .

زیبا و جالب ترین انشا با موضوع دیدن یک شکارچی ازدریچه ی ...

ensharaygan.blog.ir/.../زیبا-و-جالب-ترین-انشا-با-موضوع-دیدن-یک-شکارچی-ازدریچه-...
۱۸ آذر ۱۳۹۵ - موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل جنگل رافراگرفته بودوسایه ی درختان راه جلورویم رااحاطه کرده بود،همین باعث شده بودباکوچک ترین صدایی به لرزه دربیایم که ...

انشاء درباره دیدن یک شکارچی ازدریچه ی چشم یک آهو :: انشا ...

ensharaygan.blog.ir/.../انشاء%20درباره%20دیدن%20یک%20شکارچی%20ازدریچه%20...
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انشاء درباره دیدن یک شکارچی ازدریچه ی چشم یک آهو» ثبت شده است - انشا نهم،انشا یازدهم،انشا،انشانگارش دهم،انشا دهم. ... موضوع انشادیدن یک شکار چی از دریچه ی چشم یک آهو لالالالا گل پونه، عزیز و ناز و دردونه لالالالا گل زیره، چرا خوابت نمی گیره داشتم برای فرزند دلبندم لالایی دل نشینی ... صدای هوهوی بادکل ...